Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://androfill.be. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • geven wij duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

Wij delen of verstrekken deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid

4. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Wij hebben een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten met Google.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op toegang: U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en deze in hun geheel over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

ET Trading LTD t/a Androfill
85 Great Portland Street, Londen, Engeland, W1W 7LT
Verenigd Koninkrijk
Website: https: //androfill.be
E-mail: moc.llifordna@ycavirp
Telefoonnummer: +442036330026

11. Verzoeken om gegevens

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Wij hebben een vertegenwoordiger binnen de EU aangesteld. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of voor onze vertegenwoordiger kunt u contact opnemen met Gary Horn, via moc.llifordna@ycavirp, of telefonisch op +442036330026.

The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill
The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill

Deze website is voor Androfill België

Klik hieronder voor Androfill Verenigd Koninkrijk, Zweden, USA, Canada, Australië en de VAE