Penis Verlenging Chirurgie2022-10-02T11:00:25+00:00
1

Penis Verlenging Chirurgie

Penisverlengende chirurgie (het doorsnijden van de ophangbanden, 'ligamentolysis') is mogelijk in de Androfill-kliniek of bij een door Androfill erkende leverancier.

Chirurgie zal alleen de slappe lengte van de penis vergroten, een vergroting van de erecte lengte van de penis is niet mogelijk.

Bij een operatie worden de ophangbanden doorgesneden (zie onderstaande afbeelding), zodat de penis in slappe toestand meer uitsteekt of naar beneden hangt.

Op de onderstaande afbeelding kunt u zien welk effect het doorsnijden van een deel van de opschortende banden (in geel) van de penisschacht (in rood) en het schaambeen (in grijs) heeft op de lengte van de zichtbare penis.

1

De slappe penis zal verder naar beneden hangen, en de patiënt wordt meer een 'douceurtje' dan een 'groeier'. De toename van de zichtbare penislengte in slappe toestand bedraagt tussen 1/3 tot 3/4 inch.

De toename van de penislengte in erecte toestand is nihil, aangezien de penisschacht, in roze, door de procedure niet wordt verlengd.

Resultaten: Toename in slappe lengte

De resultaten van de behandeling zijn afhankelijk van de patiënt, en de individuele resultaten kunnen variëren. Een ervaren arts kan u informeren over de grenzen van de procedures en het fijne evenwicht dat moet worden bereikt tussen maximale penislengte en optimale penisfunctie.

Toegevoegde penislengte in slappe toestand: 1,0 - 2,0 cm (0,3 inch - 0,75 inch)
Toegevoegde penislengte in erectie: Ligamentolyse leidt niet tot grotere lengte in erectie

* Individuele resultaten kunnen variëren van persoon tot persoon

"Aangezien de penisschacht door de ingreep niet langer wordt, zal de erecte lengte niet toenemen. Een eventuele toename van de erectielengte is het gevolg van het verplichte gebruik van een penisverlengingsapparaat na de verlengingsoperatie, en niet zozeer van de operatie zelf."

Een penisverlengende operatie wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie. Na de operatie worden medicijnen toegediend om de pijn te bestrijden, maar de meeste mannen hebben deze niet langer dan 5 dagen na de operatie nodig.

U moet de postoperatieve instructies van de chirurg opvolgen om de door de operatie verkregen extra lengte te behouden. Tot 8 weken na de operatie moet u gewichten of een tractieapparaat om uw penis dragen en uw penis inwikkelen.

Dit is alleen overdag nodig en zal niet zichtbaar zijn onder normale kleding, bijvoorbeeld een kantoorpak. Patiënten nemen meestal 1 week vrij na de operatie, maar dit kan afhangen van het soort werk dat u doet.

Zwaar werk, zoals in de bouw, kan extra vrije tijd vereisen. Gedurende ten minste één maand na de operatie moet seks worden vermeden en gedurende ten minste zes weken mogen geen zware sporten worden beoefend. Penisverlenging is een chirurgische ingreep die zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Wat zijn de risico's?2019-01-01T19:53:44+00:00

Risico 1.

De tevredenheidsgraad op lange termijn is laag (33% tevreden patiënten).


BBC verslag

"De [penisverlenging] procedure leidde tot een gemiddelde toename van 1,3 cm in slappe penislengte.

Echter, slechts 35% van de mannen die de operatie ondergingen waren tevreden met het resultaat." [Nadruk toegevoegd].

Gerefereerde studie: Europese Urologie


Link naar volledige tekst artikel

"Deze studie beoordeelt de behandeling van patiënten die vragen om penisverlenging door splitsing van het penile opschortende ligament.

Resultaat:

"De algemene tevredenheid van de patiënten was 35%, maar lager in de groep met penisdysmorfe stoornis met 27%."

Dr Louise Draper

Tevredenheid Penis Uitbreiding Chirurgie

"Bij een penisverlengingsoperatie wordt de band waarmee de penis aan het schaambeen vastzit doorgesneden en wordt extra huid aan de basis getransplanteerd om de penis langer te maken. Hierdoor wordt de slappe penis tot 2 cm groter, maar de penis in erectie wordt niet groter. Het is ook mogelijk dat het doorgesneden ligament niet de steun biedt die het oorspronkelijk had, waardoor uw erecties minder bevredigend kunnen zijn. Er bestaat ook een risico dat dit soort operaties als bijwerking pijn tijdens het vrijen hebben. [Nadruk toegevoegd].

Risico 2.

Penisverlengende chirurgie wordt door enkele belangrijke medische instanties niet als veilig of effectief beschouwd.

"De American Urological Association beschouwt de splitsing van het opschortende ligament van de penis voor het vergroten van de penislengte bij volwassenen als een procedure waarvan niet is aangetoond dat deze veilig of doeltreffend [effectief] is." (nadruk toegevoegd).

Raad van Bestuur, januari 1994
Raad van Bestuur, januari 1995 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, september 1995 (Herzien)
Raad van Bestuur, januari 2001 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, februari 2006 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, oktober 2008 (Herzien)
Raad van Bestuur, oktober 2013 (Herbevestigd)

Raad van bestuur, oktober 2018 (Herbevestigd)

Risico 3.

Het kan Seks ongemakkelijk maken.

NHS

NHS - Penis Lengte Chirurgie


De meest gebruikelijke techniek bestaat uit het doorsnijden van het ligament waarmee de penis aan het schaambeen vastzit en het uitvoeren van een huidtransplantatie aan de basis van de penis om de extra lengte mogelijk te maken. Professor Wylie zegt dat de operatie kan resulteren in een gemiddelde toename van de lengte van de slappe penis van 2 cm, maar dat er niets verandert aan de omvang van de erecte penis.

Bovendien zal de penis in erectie niet meer zo hoog wijzen als voor de operatie, omdat het ligament dat werd doorgesneden niet langer steun biedt.

"Veel mannen die deze behandeling ondergaan, waarderen dit verlies van hoek niet echt," zegt professor Wylie. "Het kan seks heel ongemakkelijk maken. Je moet veel meer manoeuvreren met je partner. Het voordeel van 2 cm meer slappe lengte wordt ruimschoots tenietgedaan door het verlies van de hoek van de erectie."

Professor Wylie


De ligamenten die je penis stabiliseren worden gedeeltelijk doorgesneden.

Deze ligamenten zorgen ervoor dat uw penis in erectie wordt opgetild en gestabiliseerd.

Na een verlengingsoperatie kan de penis horizontaal en verticaal minder stabiel zijn.

Er kan ook littekenvorming en infectie optreden.

Risico 4.

Het kan littekens achterlaten.


Om bij de ophangbanden van de penis te komen, moet een incisie worden gemaakt, zoals hieronder is aangegeven.


Identificatie van het penispees ligament


Scheuring van het penispees ligament

Als alles genezen is, wordt het litteken gedeeltelijk bedekt door het schaamhaar, maar een deel van het litteken zal altijd zichtbaar blijven.

Hieronder vindt u voorbeelden van littekenvorming na een penisverlengende operatie.


Penisverlenging Chirurgie Littekens

Penisverlenging Chirurgie Littekens

Penisverlenging Chirurgie Littekens

Littekenvorming is voor u misschien geen probleem, bijvoorbeeld als u getrouwd bent of een langdurige relatie hebt en uw partner weet dat u een penisverlengende operatie hebt ondergaan.

In dit geval is het onwaarschijnlijk dat de littekens u in verlegenheid zullen brengen.

Als je een jonge man bent en verwacht in de loop van je leven veel seksuele partners te hebben, is het de moeite waard te overwegen of je je op je gemak zult voelen als je de littekens onder je schaamhaar aan je huidige en toekomstige seksuele partners kunt uitleggen.

Risico 5.

De meest voorkomende complicatie is verkorting van de penis.


Helaas is verkorting van de penis de meest voorkomende complicatie van een penisverlengende operatie (ligamentolyse).


"Verkorting van de penis is een belangrijke complicatie van penisverlengingsoperaties, die meestal het gevolg is van het opnieuw vasthechten van de vrij hangende penis aan het hoger op de corporale lichamen gelegen schaambeen. De kans op deze complicatie kan worden geminimaliseerd door de plaatsing van omliggende zachte weefsels, vetweefsels, siliconen, polytetrafluorethyleen, Gore-Tex en andere kunstmatige materialen." [Nadruk toegevoegd].

Nam Cheol Park, Kim, Moon, Penile augmentatie 2016


Afbeelding van Twee potloden - één langer, één korter

Het risico dat de gewrichtsbanden opnieuw vastgroeien, kan worden verkleind door een siliconenbuffer in te brengen om te voorkomen dat de gewrichtsbanden opnieuw vastgroeien en de penis korter wordt.

In een klein aantal gevallen kan de siliconenbuffer geïnfecteerd raken en moet hij operatief worden verwijderd.


Silicone Buffer Penis Verlenging Chirurgie


Het dragen van een penisverlenger gedurende 8 uur per dag gedurende 1 jaar na de operatie kan ook helpen om het intrekken en verkorten van de penis na de operatie te voorkomen.

Het is de moeite waard om vóór de operatie een penisverlenger aan te schaffen en deze gedurende langere tijd te dragen, om te zien hoe hij aanvoelt en om er zeker van te zijn dat het dragen van een penisverlenger na de operatie niet te ongemakkelijk voor u zal zijn of uw normale routine zal verstoren.

Uitleg:

Als u na de penisverlenging geen penisverlenger draagt, zullen de gewrichtsbanden zich waarschijnlijk weer aan de schacht van de penis hechten, verder naar beneden richting de kop, waardoor uw penis korter wordt dan voor de operatie.

Chirurgen hebben geprobeerd het verkorten en opnieuw aanhechten van de penis te voorkomen door plastic of Gore-tex in de opening tussen de penisbasis en het schaambeen aan te brengen, met wisselend succes.

Penis Verlenger Apparaat

Voordat u een penisverlengingoperatie ondergaat, moet u eerst een penisverlenger kopen om er 100% zeker van te zijn dat u deze 8-10 uur per dag kunt dragen, als onderdeel van uw normale dagelijkse routine. Na de penisverlenging moet u de extender elke dag dragen.

Voorbeeld van een Extender

Risico 6.

Infectie.


Infectie is een groot risico van een penisverlengende operatie.

In sommige gevallen kunnen de gevolgen ernstig zijn.


Is penisverlengende chirurgie effectief?2018-12-31T20:47:48+00:00

In de geneeskunde blijft een operatie voor penisvergroting controversieel.

De operatie heeft een van de hoogste percentages gemelde complicaties en een van de laagste percentages tevredenheid onder patiënten op lange termijn wanneer deelnemers worden ondervraagd over hun resultaten op lange termijn. Een aantal redenen om geen penisvergrotende operatie te laten uitvoeren, worden uiteengezet in de volgende links van de NHS en verschillende tijdschriften over urologie.

Europese Urologie (2008) Link

"...het gebruik van cosmetische chirurgie om de penis te vergroten blijft zeer omstreden. Er is een gebrek aan standaardisatie van alle beschreven procedures. Indicaties en uitkomstmaten zijn slecht gedefinieerd, en de gerapporteerde complicaties zijn onaanvaardbaar hoog. Totdat nieuwe, betrouwbare en meer objectieve en reproduceerbare gegevens beschikbaar zijn, moeten deze procedures naar onze mening als experimenteel worden beschouwd en moeten patiënten worden ontmoedigd om deze invasieve behandelingen te ondergaan."

UK NHS Link

Er is een buitensporige hoeveelheid verkeerde informatie over penisvergrotende chirurgie op het internet en in de populaire cultuur. We hebben geprobeerd enkele van de meest voorkomende misvattingen aan te pakken op de pagina Penisvergroting feit versus fictie.

Penoplastiechirurgen zullen vaak nalaten patiënten te informeren over enkele risico's en beperkingen van een penisvergrotende operatie.

In veel gevallen wordt de patiënt niet uitgelegd dat penisverlenging door middel van een deling van de opschortende banden alleen effectief is voor het verkrijgen van een grotere slappe penislengte: in erecte toestand is geen toename van de lengte mogelijk.

Alle toekomstige patiënten moeten zich uitvoerig inlezen over het onderwerp penisvergroting, met name de chirurgische benaderingen, voordat zij zich vastleggen op een procedure. Onze niet-chirurgische procedures kunnen een betere optie zijn voor diegenen die het risico van meer dan normale gemelde complicaties, het invasieve aspect van chirurgie en de lange hersteltijd niet willen aanvaarden.

Informatie van overheidsbronnen of brancheorganisaties is het overwegen waard, omdat deze informatie vaak een onafhankelijk perspectief biedt op de voor- en nadelen van een penisvergrotende operatie. Wij raden u aan online te zoeken naar gevallen waarin een penisvergrotende operatie niet succesvol is gebleken, zodat u volledig op de hoogte bent van de risico's en beperkingen. De mogelijke negatieve risico's van een operatie zijn reëel, kunnen ernstig zijn en komen niet zelden voor.

Penisvergroting is de afgelopen jaren veiliger en effectiever geworden. Het is mogelijk om een procedure voor penis vergroting met minder risico's te ondergaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van huidvullers die zich hebben bewezen in de esthetiek van het gezicht en die worden ondersteund door intercollegiaal getoetst onderzoek, zoals de vullers op basis van hyaluronzuur. Deze procedure is beschikbaar op ons adres in Harley Street in Londen.

Er is een schat aan informatie beschikbaar voor wie een operatie aan de penisvergroting overweegt, onder meer in onze rubriek medische literatuur . Onze chirurgen hebben ervaring met alle aspecten van chirurgie aan de mannelijke geslachtsorganen en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Betere methodes om slappe lengte te vergroten2018-12-31T20:08:18+00:00

Methoden voor extra slappe lengte

Door penisvulling toe te voegen aan de penis kan de patiënt bijna dezelfde hoeveelheid toegenomen slappe lengte bereiken als kan worden bereikt met de ligamentolyseprocedure (algemeen bekend als penisverlengingsoperatie).

Penisverlengende chirurgie is niet geschikt voor de meeste patiënten, gezien de risico's van deze ingreep, de beperkte voordelen en de beschikbare doeltreffende alternatieven.

Androfill Logo

Een penisverlenger (hieronder) is ook een optie om de penis in slappe toestand en in erectie te verlengen.

Brits Tijdschrift voor Urologie
Brits Tijdschrift voor Urologie
Waarom neemt de lengte van de erectie niet toe?2018-12-31T19:51:18+00:00
Suspensory Ligaments

Kort antwoord: Een penisverlengende operatie maakt de ERECTE penis niet langer, maar zorgt er alleen voor dat de FLACCID (zachte penis) lager van het lichaam afhangt.

Dit punt wordt vaak verkeerd begrepen, en het wordt in de meeste gevallen niet goed uitgelegd.

Bij een penisverlengende operatie worden de ligamenten doorgesneden die als elastiekjes werken en de penis na het verliezen van een erectie weer omhoog trekken in het lichaam en slap worden.

Deze "elastische banden" zijn aan het ene uiteinde verankerd aan het schaambeen en aan het andere uiteinde aan de penisschacht. Tijdens een erectie worden de banden opgerekt tot hun maximale lengte. Na het verlies van de erectie trekken de banden de penis weer omhoog in het lichaam, waardoor hij naar binnen wordt getrokken en kleiner lijkt.

Het doorsnijden van deze elastische banden betekent dat er niets meer is om de penis na het verliezen van een erectie terug omhoog te trekken in het lichaam. Daarom hangt de penis op bijna zijn volledige erecte lengte, waardoor de illusie van een langere slappe penis wordt gecreëerd.

Aangezien de penisschacht zelf niet langer is gemaakt, is er geen toename in erecte lengte.

Een foto van de anatomie van de penisbanden is hier bijgevoegd. Waarschuwing: de foto kan voor sommigen storend zijn.


Om de erecte lengte van de penis chirurgisch te vergroten, moet de penisschacht zelf (in het roze hieronder) worden verlengd. Hiervoor wordt de penis in tweeën gedeeld en in het midden wordt nieuw weefsel getransplanteerd. Het is een invasieve en dure ingreep, die ongeveer 40.000 pond kost.


Penis Verlenging Chirurgie Schema

Omdat de schacht van de penis niet langer is gemaakt (hierboven geel gemarkeerd), zult u geen erecte lengte krijgen.

Na een penisverlengende operatie moet u 1 jaar lang elke dag een penisverlenger dragen om te voorkomen dat de gewrichtsbanden opnieuw vastgroeien.

Als de patiënt in het jaar na de operatie een lichte toename van de erectielengte waarneemt, is dit eerder te wijten aan het dragen van de penisverlenger dan aan de operatie.

"Een penisverlenger of liposuctie van het schaamvet zijn de enige opties die werken als de patiënt extra lengte in erectie wil."

Hoe kan ik mijn erectie verlengen?2018-08-05T15:40:09+00:00

Alternatieve methoden om je penis in erectie te verlengen zijn:

Methode 1. Draag een Penis Extender voor een zeer lange tijd, er is enig bewijs dat je lengte zal winnen.

Foto van een Penis Extender
British Journal Of Urology Verklaring

Methode 2. Liposuctie van het vet onder de buikstreek.

(Een uitstekende methode als u overgewicht heeft)

Schaambeen vetkussen Liposuctie

Bij mannen met een dikke buik kan liposuctie om vet onder de buik te verwijderen (het gebied is hieronder blauw gemarkeerd) de penis verder buiten het lichaam laten uitsteken, waardoor hij langer lijkt.

De maag kan zo groot zijn dat hij de penis gedeeltelijk begraaft.

Patiënten met obesitas kunnen merken dat veel van hun penis verborgen zit onder overtollig vet.

Dit vet kan door de chirurg worden verwijderd om meer van de penis naar buiten te brengen.

Schaambeen vetkussen Liposuctie

(Het blauwe gebied is de plaats waar het vet is verwijderd).

Methode 3 - ware lengte

Een zeer invasieve chirurgische benadering die zowel de lengte in erectie als de lengte in slappe toestand vergroot.

Prijs vanaf: $40,000

Wordt penisverlengende chirurgie gesteund door reguliere artsen?2018-08-05T15:31:00+00:00

Penisverlengende chirurgie is niet populair bij de reguliere artsen en urologen.

Aangezien niet is aangetoond dat het veilig of doeltreffend is, en het om cosmetische chirurgie gaat, is het niet verkrijgbaar bij de NHS.

Verklaring van de American Urological Association over penisverlengende chirurgie (scheiding van het opschortend ligament).

Richtlijnen van de American Urological Association over penisvergrotende chirurgie

De American Urological Association beschouwt het splitsen van de opschortende banden van de penis [penisverlengingsoperatie] voor het vergroten van de penislengte bij volwassenen als een procedure waarvan niet is aangetoond dat deze veilig of doeltreffend is.

Raad van Bestuur, januari 1994
Raad van Bestuur, januari 1995 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, september 1995 (Herzien)
Raad van Bestuur, januari 2001 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, februari 2006 (Herbevestigd)
Raad van Bestuur, oktober 2008 (Herzien)
Raad van Bestuur, oktober 2013 (Herbevestigd)

Raad van bestuur, oktober 2018 (Herbevestigd)

Amerikaanse Urologische Vereniging Link

NHS-richtsnoeren voor penisvergrotende chirurgie

NHS: "Veel mannen die deze behandeling ondergaan, waarderen dit verlies van hoek niet echt," zegt professor Wylie. "Het kan seks heel ongemakkelijk maken. Je moet veel meer manoeuvreren met je partner. Het voordeel van 2 cm meer slappe lengte wordt ruimschoots tenietgedaan door het verlies van de hoek van de erectie."

Wat is het tevredenheidspercentage na een penisverlengende operatie?2018-08-05T15:16:13+00:00

Kort antwoord: 35% tevredenheid

Helaas zijn de tevredenheidspercentages van penisverlengende operaties niet hoog. Uit een 7-jarig onderzoek van het St Peters Andrology Centre in Londen(link) bleek dat slechts 35% van de patiënten tevreden was met het resultaat na een penisverlengende operatie.

Wij denken dat dit te wijten is aan een slechte techniek en een verkeerde voorstelling van de voordelen van penisverlenging (bijvoorbeeld door te beweren dat de penis in erectie langer wordt).

Beeld van hand die een munt opgooit

Uitleg:

"De [penisverlenging] procedure leidde tot een gemiddelde toename van 1,3 cm in slappe penislengte.

Maar slechts 35% van de mannen die de operatie ondergingen, waren tevreden met het resultaat."

Bron: NHS gerefereerd onderzoek 2006.

Tevredenheid Penis Uitbreiding Chirurgie

"Bij een penisverlengingsoperatie wordt de band waarmee de penis aan het schaambeen vastzit doorgesneden en wordt extra huid aan de basis getransplanteerd om de penis langer te maken. Hierdoor wordt de slappe penis tot 2 cm groter, maar de penis in erectie wordt niet groter. Het is ook mogelijk dat het doorgesneden ligament niet de steun biedt die het oorspronkelijk had, waardoor uw erectie minder bevredigend kan zijn. Er bestaat ook een risico dat dit soort operaties als bijwerking pijn tijdens het vrijen hebben."

Wat is de meest voorkomende complicatie van een penisverlengende operatie?2018-08-05T15:09:46+00:00

Kort antwoord: Helaas is penisverkorting de meest voorkomende complicatie van een penisverlengende operatie (ligamentolyse).

Maar alleen als de ligamenten weer aan elkaar hechten. We gebruiken altijd een siliconenbuffer om te voorkomen dat de ligamenten opnieuw hechten en de penis verkort.

In een klein aantal gevallen kan de siliconenbuffer geïnfecteerd raken en moet hij operatief worden verwijderd.

Het dragen van een penisverlenger gedurende 8 uur per dag, gedurende 1 jaar na de operatie, helpt ook om het intrekken en verkorten van de penis te voorkomen.

Zorg ervoor dat u vóór de operatie vertrouwd bent met het dragen van een penisverlenger en dat u ervan overtuigd bent dat het dragen van een penisverlenger gedurende deze periode uw normale routine niet zal verstoren.

Afbeelding van Twee pennenvruchten, korter en langer

Uitleg:

Als u na de penisverlenging geen penisverlenger draagt, zullen de gewrichtsbanden zich waarschijnlijk weer aan de schacht van de penis hechten, verder naar beneden richting de kop, waardoor uw penis korter wordt dan voor de operatie.

Chirurgen hebben geprobeerd het verkorten en opnieuw aanhechten van de penis te voorkomen door plastic of Gore-tex in de opening tussen de penisbasis en het schaambeen aan te brengen, met wisselend succes.

Penis Verlenger Apparaat

Voordat u een penisverlengingoperatie ondergaat, moet u eerst een penisverlenger kopen, om er 100% zeker van te zijn dat u deze 8-10 uur per dag kunt dragen, als onderdeel van uw normale dagelijkse routine. Je moet er een dragen na de penisverlenging.

Voorbeeld van een Extender

"Verkorting van de penis is een belangrijke complicatie van penisverlengingsoperaties, die meestal het gevolg is van het opnieuw vasthechten van de vrij hangende penis aan het schaambeen dat hoger op de corporale lichamen ligt. De kans op deze complicatie kan worden geminimaliseerd door de plaatsing van omliggende zachte weefsels, vetweefsels, siliconen, polytetrafluorethyleen, Gore-Tex en andere kunstmatige materialen."

Nam Cheol Park, Kim, Moon, Penile Augmentation 2016.

Hou ik littekens over aan een penisverlengingoperatie?2018-08-05T14:51:51+00:00

Kort antwoord: Ja, een V-, Y- of Z-vormig litteken.

Zo ziet de littekenvorming eruit (foto's VK en EU-kliniek 2011-2018).

UK Penis Verlenging Chirurgie in 2016. BBC Televisie

Foto van Penis Verlenging Chirurgie
Foto van littekens na penisverlengingchirurgie

Duitsland - penisverlenging 2016

Penisverlenging littekens

Duitsland - penisverlenging 2016

Penis Verlenging Chirurgie

Uitleg:

Als u een langdurige relatie hebt en uw partner weet dat u een penisverlengende operatie hebt ondergaan, hoeft u zich niet te schamen voor littekenvorming.

Als je een jonge man bent en verwacht dat je tijdens je leven talrijke seksuele partners zult hebben, vraag je dan af of je je comfortabel zult voelen bij het wegverklaren van de littekens onder je schaamhaar; in de vorm van de letters V, Y, Z.

Er moet een litteken worden gemaakt om de ligamenten door te snijden. Het zal niet volledig verborgen worden door je schaamhaar.

Androfill Niet Chirurgische Penisvergroting

Complicaties - Penisvergrotingsoperatie

Over de auteur Dr Gary Horn

1

Dr. Gary Horn is de oprichter van Androfill en is verantwoordelijk voor alle inhoud van de website. Dr. Horn is een geregistreerd plastisch chirurg in het Verenigd Koninkrijk en België.

Linkedin profiel van Dr Horn
Dr Horn's Top Artsen Profiel

Dr Gary Horn is een veelgeprezen plastisch en reconstructief chirurg en uro-anodroloog met meer dan 25 jaar ervaring.

Dr. Horn heeft veel gepubliceerd in internationale tijdschriften en wordt regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven en om live chirurgische en niet-chirurgische procedures uit te voeren.

Dr Horn is gefilmd door de BBC voor de Plastic Fantastisch serie.

In 2016 werd Dr Horn gefilmd terwijl hij een penisvergrotende operatie uitvoerde voor een BBC documentaire De penisverlengingskliniek

The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill
The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill

Deze website is voor Androfill België

Klik hieronder voor Androfill Verenigd Koninkrijk, Zweden, USA, Canada, Australië en de VAE

Ga naar boven