ET Trading LTD t/a Androfill doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u desondanks iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Gelieve aan te geven waar op de website u de informatie heeft gelezen. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk naar kijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: moc.llifordna@ycavirp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor enig verlies geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ET Trading LTD t/a Androfill via deze website, aanvaardt ET Trading LTD t/a Androfill geen aansprakelijkheid.

ET Trading LTD t/a Androfill zal alle redelijke inspanningen leveren om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. ET Trading LTD t/a Androfill zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

ET Trading LTD t/a Androfill aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website liggen bij ET Trading LTD t/a Androfill.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ET Trading LTD t/a Androfill, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud zich daartegen verzet.

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill
The Guardian Newspaper -
NetDoctor - Androfill
 BBC News - Androfill
The Sun Newspaper - Androfill
Daily Mail - Androfill

Deze website is voor Androfill België

Klik hieronder voor Androfill Verenigd Koninkrijk, Zweden, USA, Canada, Australië en de VAE